به گزارش روابط عمومی آکادمی تکواندو فدک ، امروز با مشارکت اعضای کلاس و مربیان محترم ، در محل باشگاه بچه ها فیلم آموزشی تماشا کردند.

این جلسه تمرین در عین حال که جنبه ی استراحت و ریکاوری برای بچه ها را داشت ، یک جلسه ی آموزشی نیز به شمار میرفت .

طبق نظر اساتید کلاس  ، مقرر گردید بچه ها جلسه ی بعد ، گزارشی از آموزشی که از فیلم گرفتند را  ارایه دهند.

(آکادمی تکواندو فدک در عین حالی که به آموزش ورزشی میپردازد برای آموزش فرهنگی بچه ها نیز ارزش والایی قائل میشود.)

منبع : آکادمی تکواندو فدک سمنان |پخش فیلم آموزشی در کلاس
برچسب ها : آموزشی ,جلسه ,فیلم ,فیلم آموزشی ,آکادمی تکواندو